Bc. Karolina Růžičková

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u studentů Lékařské a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

The Burnout Syndrome at the Faculty of Medicine and the Faculty of Education students
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem syndromu vyhoření u studentů Lékařské a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Cílem práce je zjistit, zda je vůbec možné nalézt známky vyhoření u takto netypické skupiny a pokud ano, pak zjistit rozsah zasažení vyhořením a identifikovat hlavní příčiny. Dalším cílem je komparace výsledků na obou fakultách a formulace preventivních opatření a případných návrhů na …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the burnout syndrome at the Faculty of Medicine and the Faculty of Education students. The aim is to find out if it is even possible to find some signs of the burnout syndrome in such an untypical group for this issue, and if it was, then the thesis will find out the extent of the burnout syndrome involvementand to identify the main causes. The next aim is a comparison of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta