Aneta ZETOCHOVÁ

Bakalářská práce

Aktuální problémy činnosti asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích

Current problems of activity of crime prevention assistants in České Budějovice
Anotace:
Bakalářská práce na téma Aktuální problémy činnosti asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích se zaobírá předcházením kriminality pomocí programu Asistent prevence kriminality. Program byl zaveden v Českých Budějovicích roku 2013 a funguje již třetím rokem. Mnoho lidí má o něm rozdílné smýšlení, a proto jsem se rozhodla provést výzkumnou sondu abych zjistila, zda je to úspěšné či neúspěšné …více
Abstract:
The Bachelor thesis's topic is Current problems of activity of crime prevention assistants in České Budějovice is focused on crime prevention by the help of the crime prevention assistants programme. The programme of the Crime Prevention Assistant in České Budějovice was introduced in 2013 and works for three years currently. Many people have different opinions on this programme and that is why, I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2015
Zveřejnit od: 10. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Hála

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZETOCHOVÁ, Aneta. Aktuální problémy činnosti asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6p2zlm 6p2zlm/2
10. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
10. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.