Bc. Romana Zmeškalová

Master's thesis

Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti problematiky vinařství

A Linguistic and Translation Analysis of Professional Terminology of Issues Wine Growing
Abstract:
Magisterská diplomová práce se zabývá překladem a terminologií odborného textu z oblasti vinařství. V teoretické části práce je popsána oblast vinařství, teorie překladu a odborný překlad. Praktická část se skládá z kapitol představující jednotlivé překladatelské transformace a vybrané překladatelské problémy a samotného překladu textu. Navíc práce obsahuje terminologické slovníky vědních oborů obsažených …more
Abstract:
This master thesis is concerned with the translation and terminology of professional text of wine-growing. The theoretical part provides a brief introduction to wine-growing,special technical style and the theory of translation. The practical part consists of chapters representing various translation procedures and selected translation problems and the translation of special technical text. In addition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta