Bc. Daria Svobodová

Diplomová práce

Teorie a praxe překladu odborného textu z oblasti porodnictví

Theory and Practice of a Translation of a Technical Text from the Field of Obstetrics
Anotace:
Magisterská diplomová práce je věnována překladu odborného textu z oblasti porodnictví. Práce je rozdělena na část teoretickou, která je zaměřena na shrnutí poznatků, týkajících se odborného stylu, překladu odborného textu, lékařské terminologie a jejích specifik. Praktická část se skládá ze dvou kapitol. V první kapitole je představena analýza všech překladů jako jednoho celku, zabývající se překladatelskými …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to the translation of technical text from the field of obstetrics. The work is divided into theoretical, which is focused on summarizing the evidence relating to a technical style, translation of a scientific text, medical terminology and its specifics. The practical part consists of two chapters. The first chapter presents an analysis of all translations as a whole, dealing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta