Bc. Kateřina Vecková

Bakalářská práce

Měnová politika Evropské centrální banky

Monetary Policy of the European Central Bank
Anotace:
Bakalářská práce „Měnová politika Evropské centrální banky“ se zabývá strategií Evropské centrální banky v oblasti měnové politiky. Cílem práce je zhodnotit plnění hlavního cíle měnové politiky této instituce, kterým je udržování stability cenové hladiny. Pozornost je věnována také institucionálnímu rámci Evropské centrální banky, jejímu finančnímu hospodaření, měnově-politickým nástrojům a kurzové …více
Abstract:
This thesis under title: „Monetary policy of European Central Bank“ deals with monetary policy strategy of Central European Bank. The objective is to evaluate the performance of the main goal of the monetary policy European Central Bank, which is price stability in area. Attention is also paid to the European Central Bank institutional framework, its financial management, monetary policy tools and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Oponent: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS