Mgr. Monika Soudková

Bakalářská práce

Podoba postojů v RVP ZV

The form of attitudes in the Framework Educational Programme for Basic Education
Anotace:
Bakalářská práce mapuje podobu zpracování postojů v kurikulárním dokumentu státní úrovně, a sice v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Požadavek na učitele spočívající v rozvoji žádoucích žákovských postojů je zasazen do kontextu kurikulární reformy, která právě svým zaměřením na ideu humanizace k onomu požadavku nabádá. Z takto naznačených souvislostí vyplývá silná komplementarita …více
Abstract:
This bachelor´s thesis surveys how attitudes are dealt with in curricular documents on the state level – in the Framework Educational Programme for Basic Education. The requirement for teachers to develop student´s attitudes is imposed into the context of curricular reform, which itself supports this requirement through its focus on the idea of humanization. From these clues a strong complementarity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná
  • Oponent: Mgr. Ingrid Čejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta