Irena TICHÁ

Bakalářská práce

Poruchy chování související s projevy demence seniorů a jejich řešení v pobytovém zařízení Krásná Lípa.

Behavioural symptoms associated with expressions of dementia of seniors and their solutions in residential institution Krasna Lipa.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch chování souvisejících s projevy demence seniorů a jejich řešením, v rámci pobytového zařízení Krásná Lípa. V první, obecné části, jsou definovány důležité pojmy a myšlenky, jako jsou proměny ve stáří, poruchy chování seniorů způsobené demencí, projevy a formy demence a jejich příčiny, testové metody a gerontopsychologické škály (které se používající k …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of behavioral disorders associated with dementia manifestations seniors and their solutions within the residential facility Krasna Lipa. In the first, general part, are defined important concepts and ideas, such as changes in age, abnormal behavior of seniors due to dementia, and dementia symptoms and their causes, testing methods and geronpsychological scales …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Vladimír Šik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TICHÁ, Irena. Poruchy chování související s projevy demence seniorů a jejich řešení v pobytovém zařízení Krásná Lípa.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp.