Irena TICHÁ

Bachelor's thesis

Poruchy chování související s projevy demence seniorů a jejich řešení v pobytovém zařízení Krásná Lípa.

Behavioural symptoms associated with expressions of dementia of seniors and their solutions in residential institution Krasna Lipa.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch chování souvisejících s projevy demence seniorů a jejich řešením, v rámci pobytového zařízení Krásná Lípa. V první, obecné části, jsou definovány důležité pojmy a myšlenky, jako jsou proměny ve stáří, poruchy chování seniorů způsobené demencí, projevy a formy demence a jejich příčiny, testové metody a gerontopsychologické škály (které se používající k …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of behavioral disorders associated with dementia manifestations seniors and their solutions within the residential facility Krasna Lipa. In the first, general part, are defined important concepts and ideas, such as changes in age, abnormal behavior of seniors due to dementia, and dementia symptoms and their causes, testing methods and geronpsychological scales …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 11. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Vladimír Šik

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TICHÁ, Irena. Poruchy chování související s projevy demence seniorů a jejich řešení v pobytovém zařízení Krásná Lípa.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta