Eva SEKEROVÁ

Master's thesis

Firemní filantropie

Corporate philanthropy
Abstract:
Firemní filantropie Cílem diplomové práce, která nese název "Firemní filantropie", je poskytnutí uceleného pohledu na problematiku filantropie v podnikatelské sféře na území České republiky, bez ohledu na charakter podniků. První část práce se věnuje vysvětlení základních pojmů, které úzce souvisí s filantropií, krátké historie a tří pilířů společenské odpovědnosti, a to z důvodu, že firemní filantropie …more
Abstract:
Corporate Philanthropy The thesis "Corporate Philanthropy" is to provide a comprehensive view on matters of philanthropy within the business sector in the Czech Republic. The first section of the thesis explains the basic concepts of philanthropy, a short history and the three pillars of corporate social responsibility. The theoretical section not only describes the tools, strategies and benefits of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 3. 2014
Accessible from:: 5. 3. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Brodský

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEKEROVÁ, Eva. Firemní filantropie. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.3.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Master programme / field:
Economics and Management / Business Administration and Management