Barbora ŠÁROVÁ

Bachelor's thesis

Řízení lidských zdrojů Městského úřadu ve Strmilově

Human Resource Management Municipal Office in Strmilov
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je oblast řízení lidských zdrojů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na souhrn terminologie vyskytující se v praktické části. Jedná se například o vymezení pojmu řízení lidských zdrojů, pojmy z oblasti výběru a vzdělávání zaměstnanců. Praktická část obsahuje nejprve charakteristiku vybraného subjektu, dále se zabývá analýzou současného …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on human resource management. The thesis is divided into two parts the theoretical part and practical part. The theoretical part focuses on the summary of the terminology occurring in the practical part. These include the definition of human resource management concepts of selection and training of staff. The practical part contains the characteristics of the selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Markéta Adamová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠÁROVÁ, Barbora. Řízení lidských zdrojů Městského úřadu ve Strmilově. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 6x9bot 6x9bot/2
18/4/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18/4/2017
Bulanova, L.
19/4/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.