Bc. Lucie Pecková

Master's thesis

Dítě předškolního věku v projektu Zdravá mateřská škola

Preschool aged child in the Healthy
Abstract:
PECKOVÁ, L. Dítě předškolního věku v projektu Zdravá mateřská škola. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2014, 85 stran. Diplomová práce je zaměřena na přístup k výchově a vzdělávání v mateřské škole podporující zdraví. Zpracování Školního kurikula podpory zdraví pro konkrétní mateřskou školu s ohledem na vzdělávací potřeby dětí v předškolním …more
Abstract:
PECKOVÁ, L. Preschool aged child in the Healthy kindergarten Project. Thesis. Brno: University Masaryk, pedagogy faculty, department of special pedagogy, 2014, pages 85. The Diploma work deals with nurture and education at healt supporting preschool. Processing of school curriculum supporting health at specific preschool including needs of education for pre-school childrem as a part of education plans …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 5. 2014
  • Supervisor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta