Bc. Lucie Pecková

Master's thesis

Dítě předškolního věku v projektu Zdravá mateřská škola

Preschool aged child in the Healthy
Anotácia:
PECKOVÁ, L. Dítě předškolního věku v projektu Zdravá mateřská škola. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2014, 85 stran. Diplomová práce je zaměřena na přístup k výchově a vzdělávání v mateřské škole podporující zdraví. Zpracování Školního kurikula podpory zdraví pro konkrétní mateřskou školu s ohledem na vzdělávací potřeby dětí v předškolním …viac
Abstract:
PECKOVÁ, L. Preschool aged child in the Healthy kindergarten Project. Thesis. Brno: University Masaryk, pedagogy faculty, department of special pedagogy, 2014, pages 85. The Diploma work deals with nurture and education at healt supporting preschool. Processing of school curriculum supporting health at specific preschool including needs of education for pre-school childrem as a part of education plans …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2014
  • Vedúci: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta