Theses 

Dítě předškolního věku v projektu Zdravá mateřská škola – Bc. Lucie Pecková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Special Education / Special Education for Teachers

Bc. Lucie Pecková

Master's thesis

Dítě předškolního věku v projektu Zdravá mateřská škola

Preschool aged child in the Healthy

Anotácia: PECKOVÁ, L. Dítě předškolního věku v projektu Zdravá mateřská škola. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2014, 85 stran. Diplomová práce je zaměřena na přístup k výchově a vzdělávání v mateřské škole podporující zdraví. Zpracování Školního kurikula podpory zdraví pro konkrétní mateřskou školu s ohledem na vzdělávací potřeby dětí v předškolním věku v rámci vzdělávacích plánů a prožitkového učení dítěte, vytvoření příznivého sociálního klimatu a pohodových podmínek pro komplexní rozvoj osobnosti, využitím vhodných pracovních postupů a témat práce. Mateřská škola podporující zdraví praktikuje a rozvíjí styl řízení, který je založen na participaci a kooperaci všech zúčastněných.

Abstract: PECKOVÁ, L. Preschool aged child in the Healthy kindergarten Project. Thesis. Brno: University Masaryk, pedagogy faculty, department of special pedagogy, 2014, pages 85. The Diploma work deals with nurture and education at healt supporting preschool. Processing of school curriculum supporting health at specific preschool including needs of education for pre-school childrem as a part of education plans, education of experiences, creation of beneficial social clima and conditions of place for comprehensive progress of personality, using desirable work methods and work topics. The supporting healts preschool practices and develops cooperation and participation for all, who takes part in this style of management.

Kľúčové slová: Vzdělávací systém a poradenství v ČR, předškolní zařízení, školní zralost, pedagogická činnost učitelky, školní kurikulum, prožitkové učení dítěte, Zdravá mateřská škola. Educational system and consultant service in Czech Republic, preschool establishment, school maturity, school curriculum, children´s learning of experience, teacher´s pedagogical activity, well-being preschool.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2014
  • Vedúci: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 7. 2019 11:13, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz