Bc. Miroslav Potužák

Master's thesis

Nezaměstnanost a její ekonomické a sociální dopady v konkrétním městě či regionu

Unemployment and economic and social impacts in a particular city or region
Abstract:
Obsahem diplomové práce je analýza v Ústeckém kraji, který vykazuje z dlouhodobého hlediska nejvyšší hodnotu míry nezaměstnanosti v mezikrajovém srovnání. Text práce usiluje o zhodnocení vývoje a charakteristiku nezaměstnanosti v České republice a zároveň v kraji jako celku. Cílem práce je analyzování zaměstnanosti a nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, rozklíčování hospodářských a společenských důsledků …more
Abstract:
The content of the diploma thesis is an analysis in the Usti region, which in the long run shows the highest value of the unemployment rate in the interregional comparison. The text of the thesis seeks to evaluate the development and characteristic of unemployment in the Czech republic and the same time in the region as a whole. The aim of the work is to analyze employment and unemployment in the Usti …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2021
  • Supervisor: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
  • Reader: PaedDr. Václav Netolický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní