Bc. Slavomír Soják

Bakalářská práce

Elektronické bankovníctvo vo vybranej finančnej inštitúcii

Electronic banking in a selected financial institution
Abstract:
Bachelor's thesis deals with marketing analysis of current utilization of electronic banking, UniCredit Bank Slovakia, a.s. and submitting proposals to improve the situation found. The work is divided into 3 main chapters. The first chapter defines the theoretical aspects of electronic banking. The second chapter describes a particular bank, its profile and analyze various forms of electronic banking …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá marketingovou analýzou súčasného stavu využívania elektronického bankovníctva UniCredit Bank Slovakia, a.s. a predložením návrhov na zlepšenie zisteného stavu. Práca je rozdelená do 3 základných kapitol. Prvá kapitola vymedzuje teoretické aspekty elektronického bankovníctva. Druhá kapitola opisuje konkrétnu banku, jej profil a analyzuje jednotlivé formy elektronického bankovníctva …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Eva Poliačiková, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management