Barbora GUZDKOVÁ

Bachelor's thesis

Efektivita strategií zvládání zátěžových situací

Effectiveness of Coping Strategies
Anotácia:
Předložená bakalářská práce se zabývá efektivitou strategií zvládání zátěžových situací. Práce je rozdělena do dvou částí ? teoretické a výzkumné. První tři kapitoly se věnují základním pojmům vztahující se k problematice stresu, jeho zvládání a efektivitě zvládání. Čtvrtá kapitola je věnována období mladé dospělosti, protože v tomto vývojovém období jsou osoby, které tvoří výzkumný vzorek. Výzkumná …viac
Abstract:
The presented bachelor thesis is concerned with effectiveness of coping strategies. The thesis is divided into two parts - a theoretical part and a research. The first free chapters deal with basic concepts related to the issue of stress, coping strategies and effectiveness of coping strategies. The fourth charter is devoted to young adulthood, because in this development are the people who comprise …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2012
Zverejniť od: 26. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GUZDKOVÁ, Barbora. Efektivita strategií zvládání zátěžových situací. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta