Barbora GUZDKOVÁ

Bachelor's thesis

Efektivita strategií zvládání zátěžových situací

Effectiveness of Coping Strategies
Abstract:
Předložená bakalářská práce se zabývá efektivitou strategií zvládání zátěžových situací. Práce je rozdělena do dvou částí ? teoretické a výzkumné. První tři kapitoly se věnují základním pojmům vztahující se k problematice stresu, jeho zvládání a efektivitě zvládání. Čtvrtá kapitola je věnována období mladé dospělosti, protože v tomto vývojovém období jsou osoby, které tvoří výzkumný vzorek. Výzkumná …more
Abstract:
The presented bachelor thesis is concerned with effectiveness of coping strategies. The thesis is divided into two parts - a theoretical part and a research. The first free chapters deal with basic concepts related to the issue of stress, coping strategies and effectiveness of coping strategies. The fourth charter is devoted to young adulthood, because in this development are the people who comprise …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2012
Accessible from:: 26. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GUZDKOVÁ, Barbora. Efektivita strategií zvládání zátěžových situací. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta