Bc. Renata Burkovcová

Diplomová práce

Product placement v současném filmu, aneb jiná forma propagace

Product placement in the contemporary film or different form of publicity
Anotace:
Tématem diplomové práce je product placement v současném filmu aneb jiná forma propagace. Teoreticko-metodologická část je souhrnem základních vlastností product placementu, obsahující historii, vymezení pozitivních a negativních stránek, dále uplatňování v českém i zahraničním filmu včetně jeho právního vymezení. V aplikační části jsem prostřednictvím dotazníkového šetření zkoumala efektivitu umístění …více
Abstract:
The thesis deals with product placement in the current movie or other form of promotion. Theoretical and methodological part is a summary of the basic properties of product placement, including history, definition of positive and negative features, as well as application in the Czech and foreign film, including its legal definition. In the application of the questionnaire survey, I examined the effectiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zdenka Chocholoušová
  • Oponent: Ing. Jana Dolejší

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní