Theses 

Product placement v současném filmu, aneb jiná forma propagace – Bc. Renata Burkovcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Renata Burkovcová

Diplomová práce

Product placement v současném filmu, aneb jiná forma propagace

Product placement in the contemporary film or different form of publicity

Anotace: Tématem diplomové práce je product placement v současném filmu aneb jiná forma propagace. Teoreticko-metodologická část je souhrnem základních vlastností product placementu, obsahující historii, vymezení pozitivních a negativních stránek, dále uplatňování v českém i zahraničním filmu včetně jeho právního vymezení. V aplikační části jsem prostřednictvím dotazníkového šetření zkoumala efektivitu umístění produktů a značek ve filmu. Součástí této práce je obsahová analýza konkrétního českého filmu s využitím product placementu.

Abstract: The thesis deals with product placement in the current movie or other form of promotion. Theoretical and methodological part is a summary of the basic properties of product placement, including history, definition of positive and negative features, as well as application in the Czech and foreign film, including its legal definition. In the application of the questionnaire survey, I examined the effectiveness of product placements in film and brands. This will include analysis of the specific content of the Czech film using product placement.

Klíčová slova: Product placement, film, propagace, produkt, značka, umístění Product placement, movie, advertising, product, brand, placement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zdenka Chocholoušová
  • Oponent: Ing. Jana Dolejší

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:34, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz