Bc. Kateřina VLČKOVÁ

Master's thesis

Komunikační strategie Baby clubu Kenny

Communication strategy of Baby Club Kenny
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav komunikace Baby clubu Kenny a následně na základě provedené analýzy vytvořit projekt komunikační strategie pro zajištění větší návštěvnosti a zviditelnění baby clubu. Práce se skládá z teoretické, praktické a pro-jektové části. Teoretická část je zaměřena na marketing služeb a marketingový mix služeb, oblast marketingové komunikace a na nástroje …more
Abstract:
The main goal of the diploma thesis is to make an analysis of communication of Baby club Kenny and create a project based on the results of the analysis which should increase the number of visitors and should make the club more popular. The thesis consists of the theo-retical, practical and project part. The theoretical part deals with service marketing and marketing mix of services, marketing communications …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011
Identifier: 18429

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VLČKOVÁ, Kateřina. Komunikační strategie Baby clubu Kenny. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / field:
Media and Communications Studies / Marketing Communications