Bc. Kateřina VLČKOVÁ

Master's thesis

Komunikační strategie Baby clubu Kenny

Communication strategy of Baby Club Kenny
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav komunikace Baby clubu Kenny a následně na základě provedené analýzy vytvořit projekt komunikační strategie pro zajištění větší návštěvnosti a zviditelnění baby clubu. Práce se skládá z teoretické, praktické a pro-jektové části. Teoretická část je zaměřena na marketing služeb a marketingový mix služeb, oblast marketingové komunikace a na nástroje …viac
Abstract:
The main goal of the diploma thesis is to make an analysis of communication of Baby club Kenny and create a project based on the results of the analysis which should increase the number of visitors and should make the club more popular. The thesis consists of the theo-retical, practical and project part. The theoretical part deals with service marketing and marketing mix of services, marketing communications …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 18429

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČKOVÁ, Kateřina. Komunikační strategie Baby clubu Kenny. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / odbor:
Media and Communications Studies / Marketing Communications