Renata Kozlová

Bachelor's thesis

Pedagogická komunikace ve výuce odborného výcviku z pohledu žáků

Pedagogical Communication in the Teaching of Vocational Training from the Point of View of Pupils
Abstract:
V bakalářské práci bude zpracováno téma Pedagogická komunikace ve výuce odborného výcviku z pohledu žáků. V teoretické rovině podává základní informace a objasnění pojmu komunikace, pedagogická komunikace, sociální komunikace, verbální a neverbální komunikace. Dalším cílem je nastínit pravidla pedagogické komunikace, naslouchání, zpětnou vazbu, postoje učitele k žákům, možnosti vyjádření motivací, …more
Abstract:
The Bachelor´s thesis will examine the topic of pedagogical communication in teaching of vocational training from the point of view of the pupil at secondary school. At the theoretical level it serves basic information and clarification of the concept of communication, pedagogical communication, social communication,verbal and nonverbal communication. Another goal is to outline rules of pedagogical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Marie Horáčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání