Bc. Kateřina Balogová

Master's thesis

IROP – program pro podporu regionálního rozvoje v programovém období 2014 - 2020

IROP - the Program for Regional Development Support for Programming Period 2014 - 2020
Abstract:
Diplomová práce pojednává o významném faktoru možného spolufinancování projektů, které jsou realizovány napříč regiony České republiky. Jedná se o Integrovaný regionální operační program umožňující čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů. V první části se práce zaměřuje na charakteristiku samotného programu, jakož i na vymezení Kohezní politiky v současném programovém období …more
Abstract:
This thesis deals with an important factor of possible co-financing of projects implemented across the regions of the Czech Republic. It is an Integrated Regional Operational Programme which allows for withdrawal of subsidies from the European Structural and Investment Funds. The first part of the thesis is concerned with the characteristics of the program as well as on the definition of the Cohesion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Ing. Jacqueline Vochozková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní