Bc. Dominika Straková

Bakalářská práce

Moderné trendy v marketingu

Modern trends in marketing
Abstract:
The bachelor thesis explores the problematics of modern marketing trends, which were created with the development of information and communication technologies. The aim of this bachelor thesis is to evaluate the modern marketing trends of the company Český národní podnik s.r.o. – Manufaktura in terms of use of modern marketing tools based on the analysis. The first part is focused on the theoretical …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou moderných marketingových trendov, ktoré boli vytvorené s rozvojom informačných a komunikačných technológií. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť moderné marketingové trendy firmy Český národní podnik s.r.o. – Manufaktura z hľadiska využívania súčasných marketingových nástrojov na základe vykonanej analýzy. Prvá časť je zameraná na teoretické východiska …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/nhid0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze