Tereza HODANOVÁ

Bakalářská práce

Marketingová činnost neziskové organizace Diakonie CČE v chráněném pracovišti restaurace Klobouk

Marketing activity of the non-profit organization Diakonie CČE in the protected workplace restaurant Klobouk
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou činnost Restaurace Klobouk v Terezíně, která je jednou z chráněných provozoven neziskové organizace Diakonie Litoměřice, zabývající se uplatňováním osob se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. V teoretickém zakotvení je uveden pohled na marketing služeb od více autorů. Restaurace má svou stálou klientelu, proto se bakalářská práce dále zaměřuje …více
Abstract:
This thesis focuses on marketing activities Restaurace Klobouk in Terezín, which is one of the protected, premises non-profit organization Diakonie Litoměřice, dealing with the implementation of people with disabilities or social disadvantages. The theoretical anchoring is viewed the marketing services from multiple authors. The restaurant has a regular clientele, so the thesis also focuses on creating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Jánská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HODANOVÁ, Tereza. Marketingová činnost neziskové organizace Diakonie CČE v chráněném pracovišti restaurace Klobouk. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management