Tereza HODANOVÁ

Bachelor's thesis

Marketingová činnost neziskové organizace Diakonie CČE v chráněném pracovišti restaurace Klobouk

Marketing activity of the non-profit organization Diakonie CČE in the protected workplace restaurant Klobouk
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou činnost Restaurace Klobouk v Terezíně, která je jednou z chráněných provozoven neziskové organizace Diakonie Litoměřice, zabývající se uplatňováním osob se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. V teoretickém zakotvení je uveden pohled na marketing služeb od více autorů. Restaurace má svou stálou klientelu, proto se bakalářská práce dále zaměřuje …more
Abstract:
This thesis focuses on marketing activities Restaurace Klobouk in Terezín, which is one of the protected, premises non-profit organization Diakonie Litoměřice, dealing with the implementation of people with disabilities or social disadvantages. The theoretical anchoring is viewed the marketing services from multiple authors. The restaurant has a regular clientele, so the thesis also focuses on creating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 11. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michaela Jánská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HODANOVÁ, Tereza. Marketingová činnost neziskové organizace Diakonie CČE v chráněném pracovišti restaurace Klobouk. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická