Bc. Ladislav Sadílek

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku (organizace) – projektová studie

The Marketing Communication Mix of The Selected Company (Organization) - The Project Study
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nástroji marketingového mixu a marketingového komunikačního mixu s důrazem na jejich použití při propagaci soukromé vysoké školy, a to po stránce teoretické i praktické. Úkolem praktické části bylo navrhnout a zrealizovat propagační audiovizuální spot a na něj navazující projekt event marketingové akce pro potřeby Vysoké školy finanční a správní.
Abstract:
The Bachelor thesis deals with a marketing mix and an intergrated marketing communication theory with a focus on their use in an advertising campaign of a private university. The practical part of the thesis focuses on a design and production of an advertising spot along with an event marketing project of VŠFS.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní