Bc. Ladislav Sadílek

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku (organizace) – projektová studie

The Marketing Communication Mix of The Selected Company (Organization) - The Project Study
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá nástroji marketingového mixu a marketingového komunikačního mixu s důrazem na jejich použití při propagaci soukromé vysoké školy, a to po stránce teoretické i praktické. Úkolem praktické části bylo navrhnout a zrealizovat propagační audiovizuální spot a na něj navazující projekt event marketingové akce pro potřeby Vysoké školy finanční a správní.
Abstract:
The Bachelor thesis deals with a marketing mix and an intergrated marketing communication theory with a focus on their use in an advertising campaign of a private university. The practical part of the thesis focuses on a design and production of an advertising spot along with an event marketing project of VŠFS.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní