Bc. David Benda

Bachelor's thesis

Sponzoring vs. Corporate social responsibility (CSR)

Sponsoring vs. Corporate social responsibility (CSR)
Anotácia:
Závěrečná práce se zabývá pojmy sponzoring a společenská odpovědnost firem. První část práce je zaměřena na definování obou uvedených pojmů, rozebírá jejich druhy, funkce a cíle. Druhá část práce poskytuje základní informace o firmách NIBE a DZ Dražice a následně se věnuje porovnání využití obou nástrojů v uvedených firmách. Práce v této části čerpá z teoretického základu zpracovaného ve své první …viac
Abstract:
The thesis deals with the concepts sponsorship and corporate social responsibility. The first part is concentrated in to the definition of the both upper mentioned concepts, analyzes their types, functions and targets. The second part provides basic information about the companies NIBE and DZ Dražice and consequently is focusing in to the comparison of the use the two instruments in the named companies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: PhDr. Jana Matúšová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní