Mgr. Nikola Axmannová

Master's thesis

Nároky rozvedeného manžela - vyživovací povinnost

Claims of a Divorced Spouse duty to support Maintenance Duty
Abstract:
Diplomová práce pojednává o vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely. Konkrétně o její historii, vzniku, podmínkách přiznání, výši, vzájemných vztazích jednotlivých druhů výživného a zániku výživného v České republice, na Slovensku, Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku. Práce se také věnuje srovnání jednotlivých právní úprav výživného mezi rozvedenými manžely v těchto zemích.
Abstract:
Dissertation work deals with maintenance between former spouses.In the concrete about its history, uprise, conditions of admission, highness, mutual relations between particular types of maintenance, extinction of maintenance in Czech republic, Slovak Republic, Denmark, Finland, Norway and Sweden. Dissertation work also deals with mutual comparation of maintenance between former spouses legislation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 5. 2006
  • Supervisor: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta