Mgr. Nikola Axmannová

Master's thesis

Nároky rozvedeného manžela - vyživovací povinnost

Claims of a Divorced Spouse duty to support Maintenance Duty
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely. Konkrétně o její historii, vzniku, podmínkách přiznání, výši, vzájemných vztazích jednotlivých druhů výživného a zániku výživného v České republice, na Slovensku, Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku. Práce se také věnuje srovnání jednotlivých právní úprav výživného mezi rozvedenými manžely v těchto zemích.
Abstract:
Dissertation work deals with maintenance between former spouses.In the concrete about its history, uprise, conditions of admission, highness, mutual relations between particular types of maintenance, extinction of maintenance in Czech republic, Slovak Republic, Denmark, Finland, Norway and Sweden. Dissertation work also deals with mutual comparation of maintenance between former spouses legislation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2006
  • Vedúci: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta