Theses 

Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti XYZ s.r.o. na základě komparace s řízením lidských zdrojů ve společnosti Baťa a.s. do roku 1945 – Jana Králíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika

Jana Králíková

Bakalářská práce

Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti XYZ s.r.o. na základě komparace s řízením lidských zdrojů ve společnosti Baťa a.s. do roku 1945

Analysis of Human Resource Management in the Company XYZ s.r.o. Based on Comparison with Human Resource Management in the Company Bata a.s. up to 1945

Anotace: Předmětem bakalářské práce je analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti XYZ s.r.o. na základě komparace s řízením lidských zdrojů ve společnosti Baťa a.s. do roku 1945. V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny klíčové poznatky z řízení lidských zdrojů se zaměřením na získávání, výběr, přijímání a adaptaci zaměstnanců. V praktické části jsou analyzovány procesy zaměřené na získávání, přijímání, výběr a adaptaci zaměstnanců ve společnosti Baťa a.s. do roku 1945 a ve společnosti XYZ s.r.o. Ze zjištěných údajů je následně provedena komparace. Na základě srovnání zjištěných poznatků z uvedených oblastí řízení lidských zdrojů jsou v závěru bakalářské práce stanoveny návrhy a doporučení pro společnost XYZ s.r.o.

Abstract: The subject of the bachelor's thesis is analysis of human resource management in the company XYZ s.r.o. based on comparison with human resource management in the company Bata a.s. up to 1945. In the theoretical part of the thesis key theoretical knowlege of human resource management focus on recruitment, selection, admission and adaptation of employees are identified. In the practical part processes aimed on recruitment, selection, admission and adaptation of employees in the company Bata a.s. up to 1945 and in the company XYZ s.r.o. are analyzed. Subsequently it is made comparison from the ascertained data. Based on the comparison of findings from those areas of human resource management proposals and recommendations for company XYZ s.r.o are set at the end of the bachelor's thesis.

Klíčová slova: řízení lidských zdrojů, získávání, výběr, přijímání, adaptace, Baťa a.s.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Gabriela Končitíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35290 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Králíková, Jana. Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti XYZ s.r.o. na základě komparace s řízením lidských zdrojů ve společnosti Baťa a.s. do roku 1945. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 08:18, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz