Renata ČERNÁ, DiS.

Bakalářská práce

Ralizace projektu "Systém včasné intervence" v Karlových Varech

the Realization of the Projekt of the System of the Early Intervention in Karlovy Vary
Anotace:
V posledních letech dochází k nárůstu kriminality nejenom u dospělých pachatelů, ale také mezi dětmi. Nezletilí a mladiství představují ve společnosti rizikovou skupinu, protože vzorce chování, které se u osob vytvářejí v průběhu dospívání, není jednoduché u zralých osobností změnit. Právě pro všechny ohrožené děti vznikl projekt Systém včasné intervence a Tým pro mládež. SVI představuje systémové …více
Abstract:
There is an increase of criminality not only in case of adult culprits, but also in case of children, within last few years. Underaged and adolescents represent a vulnerability group in society, beacause the patterns of bahavior, which are constitute within adolescence, is not easy to change at adults. Just for all manaced children the System of timeous intervence and Team for youth was estabilished …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Eva Bärtlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Renata. Ralizace projektu "Systém včasné intervence" v Karlových Varech. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická