Mgr. Jana Šustáčková

Diplomová práce

Didaktické hry a pomůcky ve výuce elementárního čtení a psaní u žáků se specifickými poruchami učení

Educational games and teaching aids in teaching initial reading and writing to pupils with specific learning differences
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou didaktických her a pomůcek používaných ve výuce elementárního čtení a psaní u žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni základních škol. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou představeny základní poznatky o výuce elementárního čtení a psaní, specifických poruchách učení, didaktických hrách i pomůckách. Praktická část si …více
Abstract:
The diploma thesis deals with educational games and teaching aids used in teaching elementary reading and writing of pupils with specific learning differences. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part introduces basic knowledge of teaching elementary reading and writing, specific learning differences, educational games and teaching aids. The practical part aims to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta