Bc. Martin Uhrin

Diplomová práce

Nezamýšlené důsledky spotřebního chování lidí - rozbor konkrétní marketingové kampaně

Unintended effects of the people consumers behaviour - analyse some concrete marketing campaning
Anotace:
Hlavním cílem práce je blíže specifikovat nezamýšlené důsledky spotřebního chování. Jsou definovány pojmy spotřeba a spotřební chování. Dále jsou v práci popsány faktory, které ovlivňují spotřebitele při rozhodovacím a nákupním procesu, na který navazuje samotná spotřeba produktů. V praktické části je analyzována konkrétní marketingová kampaň společnosti HTC Corporation. Na tento rozbor navazuje definice …více
Abstract:
The main objective is to specify the unintended consequences of consumer behavior. The terms consumption and consumer behavior are defined. Furthermore, this work describes the factors that influence the decision-making and consumer buying process , which builds itself on the consumption of products. There is analyzed by a specific marketing campaign of HTC Corporation in the practical part. In this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní