Mgr. Radka Pospíšilová

Rigorózní práce

Zvýšení kvality 3D rekonstrukce využitím předpokladů o scéně

Zvýšení kvality 3D rekonstrukce využitím předpokladů o scéně (in czech)
Anotace:
Práce se zabývá možnostmi zvýšení kvality 3D modelů vytvořených automaticky ze sady fotografií. Konkrétně se zaměřuje na lidmi vytvořené scény a na hledání a opravu chyb, nejednoznačností a mezer v rekonstruovaném objektu. Častou příčinou těchto problémů je tzv. okluze, což je překrytí vzdálenějších částí povrchu bližšími objekty, ke kterému dojde při pořizování fotografií. Způsobuje to celou řadu …více
Abstract:
We focus on the quality improvement of the 3D reconstruction of the man-made environments where the scene is created from set of images. We show the possibilities of full automatic completion of the gaps in 3D model, which was caused by occlusion. An occlusion is a covering of far surfaces by the closer ones and it causes problems in most scene reconstruction systems; it creates many false edges or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2008
  • Vedoucí: prof. Ing. Ivo Serba, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky