Ing. Tomáš Bryška

Bachelor's thesis

Kalkulace variabilních nákladů (aplikace teorie krycích příspěvků)

Marginal costing (application of contribution theory)
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast kalkulace variabilních nákladů a aplikaci teorie krycích příspěvků. Teoretická část podává přehled o metodách kalkulací jako o součásti manažerského účetnictví se zaměřením na kalkulace variabilních nákladů. Dále o principech teorie krycích příspěvků, která staví na rozlišení nákladů dle jejich závislosti na objemu produkce. Praktická část pojednává o použití …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on a field of marginal costing and application of contribution theory. The theoretical part offers an overview of methods of calculation as a part of Management Accounting, focused on marginal costing. The next point deals with principals of contribution theory that is based on dividing of cost by their dependence on production volume. The practical part deals with the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 7. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 7. 2006
  • Supervisor: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta