Bc. Pavel Stolár

Master's thesis

Copingové strategie jako prevence syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků

Coping strategies to prevent burnout in educators
Abstract:
Diplomová práce zachycuje problematiku zvýšené pracovní zátěže, profesního vyhoření a copingové strategie, jakožto vhodné formy prevence. První kapitola teoretické části je věnována primární formě psychofyziologické zátěže, stresu. Druhá kapitola navazuje na předchozí zaměřením na finální formu psychofyziologické zátěže, syndrom vyhoření a nebezpečí s ním spojenými. Poslední kapitola teoretické části …more
Abstract:
The thesis captures the issues of increased workload, professional burnout and coping strategies, as appropriate forms of prevention. The first chapter of the theoretical part is devoted to the primary form of psycho-physiological stress, stress. The second chapter builds on the previous one with focus on the final form of psycho-physiological workload, burnout and dangers associated with him. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Petr Soják, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta