Bc. Marta Zmrzlá

Diplomová práce

Komunikativní kompetence a školní úspěšnost v 1. ročníku základní školy

Communicative competence and school success at 1. year of primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou školní úspěšnosti žáků 1. ročníku základní školy v souvislosti s komunikativními kompetencemi. První čtyři kapitoly jsou věnovány teoretickým poznatkům o předškolním vzdělávání, komunikaci, školní zralosti a školní úspěšnosti. V páté kapitole je prezentován výzkumný projekt zabývající se zjištěním úrovně školní úspěšnosti v oblastech ovlivněných komunikativními …více
Abstract:
This thesis deals with problems of school success of pupils 1st year of primary school in the context of communicative competence. The first four chapters are devoted to theoretical knowledge about preschool education, communication, school maturity and school success. The fifth chapter presents a research project dealing with the detection level of school success in areas affected by communicative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta