Zdeňka Peroutová

Bakalářská práce

Analýza firemní filantropie ve společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o.

The Analysis of Corporate Philanthropy in the Company Navláčil stavební firma, s.r.o.
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza současného stavu firemní filantropie ve společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o. a vytvoření návrhu budoucího konceptu firemní filantropie. Teoretická část je zaměřena na vymezení důležitých poznatků o společenské odpovědnosti firem a firemní filantropii. Součástí praktické části je představení Navláčil stavební firmy, s.r.o. a průzkum názorů vedoucích pracovníků …více
Abstract:
The subject of the Bachelor thesis is the analysis of the current state of Corporate Philanthropy in the company Navláčil stavební firma, s.r.o., and the creation of the future concept of Corporate Philanthropy. The theoretical part is focused on relevant knowledge about Corporate Social Responsibility and Corporate Philanthropy. In the practical part, there is an introductionof Navláčil stavební firma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Peroutová, Zdeňka. Analýza firemní filantropie ve společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o.. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku