Hana JOHNOVÁ

Master's thesis

Vliv dechové rehabilitace a pravidelné pohybové aktivity na ventilační funkce, rozvíjení hrudníku, tělesnou zdatnost a kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

The influence of respiration rehabilitation and regular physical activity on breathing functions, chest development, physical fitness and quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou komplexní rehabilitace u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). V rámci této studie byl hodnocen vliv dechové rehabilitace a pravidelné pohybové aktivity na ventilační funkce, rozvíjení hrudníku, tělesnou zdatnost a kvalitu života u pacientů s CHOPN. Studie se zúčastnilo devět pacientů s CHOPN, kteří absolvovali šestitýdenní komplexní rehabilitační …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with complex rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Within this study, the influence of breathing rehabilitation and regular physical activity on ventilating functions, chest development, physical fitness and quality of life in patients with COPD was evaluated. Nine COPD patients, who underwent a complex six-week rehabilitation program …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2012
Zverejniť od: 30. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 12. 9. 2012
 • Vedúci: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JOHNOVÁ, Hana. Vliv dechové rehabilitace a pravidelné pohybové aktivity na ventilační funkce, rozvíjení hrudníku, tělesnou zdatnost a kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí . Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 6. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 7obioq 7obioq/2
24. 9. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
24. 9. 2012
Marklová, E.
25. 9. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.