Ing. Martin Malík

Master's thesis

Tvorba marketingové komunikační kampaně ve specifickém prostředí filmové distribuce

Marketing communication and its specifics in the field of film distribution
Abstract:
Kořeny filmu a kinematografie sahají hluboko do naší historie. Principy zařízení daleko později nazvaného Camera Obscura znal před naším letopočtem Aristoteles, ve svých záznamech je popsal v roce 1490 Leonardo Da Vinci a ital Giambattista della Porta je zdokonalil použitím čočky. Na principu tohoto vynálezu se ve druhé polovině 19. století celá řada podnikatelů vynálezců pouštěla do vlastních experimentů …more
Abstract:
The roots of film and cinematography go back deep into our history. Even Aristotle before the birth of Jesus Christ knew principles of the device later called Camera Obscura. Leonardo da Vinci described this device in his writings in 1490 and the Italian Giambattista della Porta only made it better by using lens. Based on these principles, several inventors in the 19th century started their own experiments …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Marcela Zamazalová
  • Reader: Ing. Dadvid Horacek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní