Mgr. Karolína Sochorová

Master's thesis

Mediální reprezentace papeže Františka v MF Dnes 13. 3. 2013 – 13. 3. 2015

Media representation of the Pope Francis in czech newspaper MF Dnes 13. 3. 2013 – 13. 3. 2015
Abstract:
Diplomová práce se zabývá konstrukcí mediální reprezentace osobnosti papeže Františka v publicistických textech deníku Mladá fronta Dnes v období od 13. 3. 2013 do 13. 3. 2015. Cílem práce je charakterizovat strategie a postupy, prostřednictvím kterých je mediální reprezentace v analyzovaných textech vytvářena. Předmětem práce jsou vybrané publicistické články deníku Mladá Fronta Dnes, které byly nalezeny …more
Abstract:
Diploma thesis concentrates on media representation of the Pope Francis in czech newspaper MF Dnes during period 13. 3. 2013 – 13. 3. 2015. Thesis goal is to identify strategies and steps used to create media representation of the Pope Francis. Scope of work is analysis of selected articles from czech newspaper MF Dnes founded by Anopress. Discourse analysis by Norman Fairclough and Lakoff’s and Johnson …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2016
  • Supervisor: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií