Bc. Martin Bláha

Master's thesis

Kuchařská televizní show optikou teorie vkusu Pierra Bourdieu: ratingová a obsahová analýza

Cooking TV show from the viewpoint of a theory of taste by Pierre Bourdieu: rating and content analysis
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem reprezentace gastronomie v českých kulinárních pořadech vysílaných v před prime timeovém vysílacím schématu, a to skrze teorii vkusu Pierra Bourdieu. Studie prostřednictvím zvolených metod – ratingové a kvantitativní obsahové analýzy – zachytí jednak diváckou strukturu těchto pořadů, a také jaké varianty vkusu tyto pořady produkují. Práce sleduje celkem dva výzkumné …more
Abstract:
The subject of this master thesis is the focus on media representation of the gastronomy in Czech culinary shows broadcasted before primetime television scheme throughout the theory of taste by Pierre Bourdieu. The study made with the following chosen methods – rating analysis and quantitative content analysis – will capture firstly the viewer´s structure of these shows and secondly which variants …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií