Bc. Ondřej Cieslar

Diplomová práce

Firemní kultura a spokojenost zaměstnanců

Corporate culture and work satisfaction of employers
Anotace:
Tématem diplomové práce je firemní kultura a spokojenost zaměstnanců. Cílem práce je zjistit, jak zaměstnanci vnímají firemní hodnoty a do jaké míry se s nimi ztotožňují, jaká je míra pracovní spokojenosti a vztah mezi těmito hodnotami. Práce je řazena do tří hlavních částí. Teoretická část poskytuje ucelený a odborný pohled na problematiku podnikové kultury a spokojenosti zaměstnanců. Metodologická …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is corporate culture ande employee satisfaction. The objective of the thesis is to find out how employees perceive organizational values and to which extent they identify with those values, what is the level of satisfaction at work ande the relation between these values. This thesis is divided int three main parts. Theoretical part gives a coherent and scientific insight …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií