Theses 

Rozvoj dítěte s dětským autismem – Bc. et Bc. Pavla Freitingerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. et Bc. Pavla Freitingerová

Diplomová práce

Rozvoj dítěte s dětským autismem

The development of a child with childhood autism

Anotace: Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat a následně rozvíjet dovednosti u chlapce s dětským autismem pomocí TEACCH programu. Teoretická část práce je rozdělena do třech kapitol. Empirická část diplomové práce zahrnuje kvalitativní výzkum, ke kterému bylo využito případové studie, diagnostiky PEP-R, analýzy dokumentace, polostrukturovaného rozhovoru, dotazníku a přímé práce se sledovaným dítětem podle publikace Výukové aktivity pro děti s autismem. Výzkum byl realizován v období od října 2016 do března 2017. V závěru diplomové práce jsou uvedeny doporučení pro teorii i praxi a zobecnění výsledků šetření.

Abstract: The main goal of this diploma thesis is to analyze and develop skills of a childhood autistic boy using the TEACCH program. The theoretical part is divided into three chapters. The empirical part of the thesis includes qualitative research using case studies, diagnostics PEP-R, documentation analysis, interviews and direct work with the child according to publication Educational activities for children with autism. The research was conducted in the period from October 2016 to March 2017. At the end of the thesis the generalization of the results and recommendations for theory and practice are summarized.

Klíčová slova: dětský autismus, případová studie, PAS, TEACCH program, Strukturované učení, rozvoj dítěte s PAS, předškolní věk

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:10, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz