Michaela Horová

Bachelor's thesis

Studie krystalizace v tenké vrstvě (GeS\dindex{2})\dindex{0,1}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,9} pomocí optické mikroskopie

Study of crystallization in thin layer of (GeS\dindex{2})\dindex{0,1}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,9} by optical microscopy
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnována studiu krystalizace tenké vrstvy chalkogenidového skla o složení (GeS\dindex{2})\dindex{0,1}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,9}. Tenká vrstva byla nanesena na povrch mikroskopických skel metodou napařování. Skla byla rozřezána a následně zahřívána různými rychlostmi. Vzrůst teploty během zahřívání způsobil krystalizaci Sb\dindex{2}S\dindex{3} v tenké vrstvě. Nukleace …more
Abstract:
This thesis deals with the study of crystallization in thin layer of chalcogenide system (GeS\dindex{2})\dindex{0,1}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,9}. The thin layer was spread on the surface of microscopic glasses by method of vapor deposition. The microscopic glasses were cut to pieces and then heated by various heating rates. Increasing temperature caused the crystallization of Sb\dindex{2}S …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2016
  • Supervisor: Ing. Jana Shánělová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Horová, Michaela. Studie krystalizace v tenké vrstvě (GeS\dindex{2})\dindex{0,1}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,9} pomocí optické mikroskopie. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická