Nikol Hlávková

Bakalářská práce

Provoz divadel se zaměřením na děti a mládež

Operation of theatres for children and youth
Anotace:
Bakalářská práce „Provoz divadel se zaměřením na děti a mládež“ pojednává o dvou divadlech se zaměřením na děti a mládež ve městě Brně, jejichž právní forma je příspěvková organizace. Práce nejdříve definuje dětského diváka z pohledu vývojové psychologie a zmiňuje důležité aspekty, které se musí při tvorbě zohlednit. Věnuje se divadlům pro děti a komentuje jejich rozložení v České republice. Následně …více
Abstract:
This bachelor's thesis "Operation of Theatres for Children and Youth" deals with two theatres with a focus on children and youth in the city of Brno, whose legal form is a non-profit organization. The thesis first defines the children's audience from the perspective of developmental psychology and mentions important aspects that must be taken into account when putting performances together. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lucie Abou

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/p1uv4/