Bc. Jan SCHMELLER

Diplomová práce

Projekt fotovoltaické elektrárny o výkonu 200 kW pro energetickou komunitu

Project of a photovoltaic power plant with an output of 200 kW for the energy community community
Anotace:
Předkládaná práce se zaměřuje na návrh fotovoltaické elektrárny. Nejprve je popsána teorie solární energie, principu fotoelektrického jevu, typů fotovoltaických článků, druhů fotovoltaických systémů a recyklace fotovoltaických panelů. Poté je zpracována současná legislativa a možnosti podpory. Dále následuje praktický návrh fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 235,79 kWp. Poslední část je …více
Abstract:
Submitted thesis focuses on a design of a photovoltaic power plant. First of all, solar energy is described, followed by the principle of the photoelectric effect, types of photovoltaic cells and systems and recycling of photovoltaic panels. After that the current legislation and support options are elaborated. The main part of this theses is devoted to a design of a photovoltaic power plant with an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHMELLER, Jan. Projekt fotovoltaické elektrárny o výkonu 200 kW pro energetickou komunitu. Plzeň, 2021. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/