Mgr. Klára Hrdličková

Diplomová práce

Prevence syndromu vyhoření u pracovníků pečujících o umírající osoby

Prevention of burn-out syndrome of staff taking care for dying people
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou prevence syndromu vyhoření u pracovníků pečujících o umírající. Jejím cílem je zjistit, jak osoby pečující o umírající provádí prevenci syndromu vyhoření. Teoretická část charakterizuje práci osob pečujících o umírající, seznamuje s pojmy jako je paliativní péče, hospic, ale i smrt a její fáze. Další část se věnuje syndromu vyhoření, jeho příčinám, projevům a …více
Abstract:
This diploma thesis takes interest in problems concerning prevention of burn-out syndrome of staff taking care for dying people. Its aim is to investigate how people taking care for dying people implement prevention of burn-out syndrome. The theoretical part characterizes the profession of people who take care for the dying, it introduces palliative care, hospice, also death and its phases. Next part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta