Ing. Martin Zedník

Master's thesis

Využití metod projektového managementu při řízení podniku

The use of project management methods (case study)
Abstract:
Cílem diplomové práce „Využití metod projektového managementu při řízení podniku“ je analýza aktuálního stavu systému projektového řízení v podniku Mautilus, s.r.o., identifikace jeho hlavních nedostatků a návrh změn a doporučení vedoucích ke zlepšení celého systému. S využitím zvoleného metodického přístupu, metod sběru dat a jejich následné analýzy byly zjištěny souvislosti mezi obecnými organizační …more
Abstract:
The aim of the thesis "The use of project management methods (case study)" is to analyse the current state of project management system in the company Mautilus, s.r.o., to identify its major shortcomings and to suggest measures in order to improve the entire system. Utilizing selected methodical approach, methods of data collection and subsequent analysis, links between the general organizational aspects …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2017
  • Supervisor: Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Jan Žák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta