Karolína Cvičková

Bakalářská práce

Analýza marketingové komunikace společnosti mmcité, a. s.

Marketing Communication Analysis of mmcité, a. s.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingové komunikace společnosti mmcité a.s., která navrhuje a produkuje městský mobiliář od roku 1994. Cílem teoretické části ba-kalářské práce bylo zpracovat teoretické podklady pojednávající o marketingové komuni-kace a také stanovení teoretických východisek pro zpracování praktické části. Cílem prak-tické části byla analýza současného stavu marketingové …více
Abstract:
The bachelor´s thesis focuses on the marketing communication analysis of mmcité, a. s., which designs and produces urban furniture since 1994. The aim of the theoretical part of the bachelor thesis was processing the theoretical backround for the practical part. The purpose of the practical part was the analysis of the current state of the marketing commu-nication of mmcité and also the evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kamil Dobeš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cvičková, Karolína. Analýza marketingové komunikace společnosti mmcité, a. s.. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe